Pszichoterápia

A pszichoterápia segít a páciensnek a problémák megbirkózásában, és a normális élet folytatásában.

A pszichoterápia végigvezeti a pácienst a változás folyamatán. Ez a folyamat a páciens és a terapeuta közötti párbeszéden keresztül megy végbe. A pszichoterápia célja a probléma okainak megértése és a probléma megoldásához szükséges készségek elsajátítása.

Miután a pszichodiagnosztika elkészült, és a pszichoterapeuta a páciens pszichológiai profiljával rendelkezik, a pszichoterápiás folyamat egyéni megközelítéssel zajlik.

A pszichoterápia első szakasza:
Pszichodiagnosztika

A pszichodiagnosztika egy professzionális folyamat, amelynek célja egy személy pszichológiai és mentális aspektusainak felmérése, megértése és diagnosztizálása. entális aspektusainak felmérése, megértése és diagnosztizálása. Mentálhigiénés szakemberek, például klinikai pszichológusok vagy pszichiáterek végzik, és számos értékelési módszert és eszközt tartalmazhat. Íme a pszichodiagnózis néhány kulcsfontosságú szempontja:

  1. Klinikai értékelés: A pszichodiagnózis alapos klinikai értékelést foglal magában, amelyre interjúkat, megfigyelést és szabványos pszichológiai tesztek használatát használhatják.
  2. Klinikai interjúk: A szakemberek konkrét kérdéseket tesznek fel, hogy információkat gyűjtsenek a páciens személyes, családi és kórtörténetéről, valamint az aktuális tünetekről és aggodalmakról.
  3. Pszichológiai tesztek: Szabványosított tesztek végezhetők különféle szempontok mérésére, mint például a személyiségjegyek, a szorongás-depressziós tüneteinek intenzitása, a bántalmazás miatti kognitív károsodás mértéke. Ezek a tesztek segítik a klinikai megfigyelések tárgyiasítását.
  4. Viselkedési megfigyelés: A szakemberek megfigyelik a páciens viselkedését különböző helyzetekben, hogy megértsék, hogyan lép interakcióba környezetével és milyen védekezési stratégiákat alkalmaznak a stresszes helyzetekben.
  5. Klinikai diagnózis: A folyamat végén a szakorvos klinikai diagnózist állít fel, amely magában foglalhatja a függőség típusát, szintjét és jellegét, valamint a fő függőség melletti társbetegségek, mentális és érzelmi zavarok vagy egyéb pszichés állapotok jelenlétét.
  6. Kezelési terv: A pszichodiagnosztika eredményei alapján kezelési tervet készítenek. Ez magában foglalhat pszichoterápiás beavatkozásokat, gyógyszereket, tanácsadást vagy egyéb támogatási formákat.
  7. Nyomon követés: A klinikai diagnózis nem egyszeri esemény. Rendszeres értékelésekre lehet szükség a páciens fejlődésének nyomon követése és a terápiás terv szükség szerinti módosítása érdekében.

A pszichoterápia alapvető lépés a szenvedélybetegek teljes felépülése felé.

A pszichoterápia olyan szenvedélybetegségek, mint a szerhasználat, a szerencsejáték, de a képernyő-függőség kezelésére is szolgál. 

A páciensekkel folytatott pszichoterápiás folyamat célja, hogy megváltoztassa azokat a hozzáállásokat és szokásokat, amelyek függőséghez vezették őket. Ezenkívül hajlamos megtörni a függőség mechanizmusait. A páciensek megtanulják megérteni, de elfogadni és kezelni is gondolataikat, érzéseiket és végső soron cselekedeteiket.

A páciensekkel végzett pszichoterápia célja a mentális függőség kezelése, amely a szenvedélybetegek visszatérésének fő oka.

Adjon értelmet az életének

Hívjon minket és kérjen időpontot orvosainkhoz

Rövid és intenzív pszichodinamikus pszichoterápia

A pszichoanalitikus (pszichodinamikus) típusú pszichoterápia, amely rövid távú és intenzív, a pszichoanalízis tágabb keretein belüli terápiás megközelítést képvisel, egy olyan pszichológiai perspektívát, amely a tudatalatti folyamatok viselkedésre és érzelmekre gyakorolt ​​hatását vizsgálja. Ismeretes, hogy a szenvedélybetegségek öngyógyításként szolgálhatnak a páciens számára esetleg leküzdhetetlennek tűnő érzelmi zavarok hangsúlyozására vagy elfedik a konkrét vagy hosszan tartó traumás természetű nehéz élményeket. Íme a pszichoanalitikus rövid és intenzív pszichoterápia néhány fő jellemzője:

Korlátozott időtartam: A hagyományos pszichoanalitikus pszichoterápiától eltérően, amely hosszabb és feltáró jellegű lehet, a rövid távú pszichoanalitikus terápia viszont meghatározott célokra irányul, és előre meghatározott időtartamú. Gyakran rövidebb idő alatt az elvárt eredményeket érheti el. 

Intenzitás: Ez a megközelítés gyakran nagyobb intenzitású, ami azt jelenti, hogy a terápiás munka elmélyültebb és a páciens aktuális problémáira összpontosítható.

Meghatározott célok: A pszichoanalitikus rövid és intenzív terápia általában konkrét rövid távú célokat tűz ki. Ezek a célok kapcsolódhatnak konkrét problémák megoldásához, a gondolkodási vagy viselkedési minták megértéséhez vagy az érzelemkezelés javításához.

Tudatalatti folyamatok feltárása: A hagyományos pszichoanalízishez hasonlóan, ez a megközelítés olyan tudatalatti folyamatokat és interperszonális dinamikákat tár fel, amelyek befolyásolhatják a páciens érzelmi jólétét és viselkedését, elősegítve a tudatosabbá válását is. 

A szessziók gyakorisága: A szessziók gyakoribbak lehetnek, mint a rövid pszichoterápia egyéb formáinál, néha akár több heti szesszióval is.

Terápiás kapcsolat: A páciens és a terapeuta közötti kapcsolatot a terápiás folyamat kulcsfontosságú részének tekintik. A terápiás kapcsolatban fellépő kölcsönhatások feltárhatók a páciens kapcsolati mintáinak jobb megértése érdekében.

Fókuszban a mostanság: Bár a pszichoanalitikus megközelítés gyakran feltárja a múltat, hogy megértse az aktuális mintákat, a rövid távú pszichoanalitikus terápia inkább a jelenre és az aktuális problémák megoldására koncentrál.

Tranzakcióanalízis (AT)

A tranzakcióanalízis (AT) egy pszichológiai megközelítés, amelyet Eric Berne kanadai pszichiáter dolgozott ki az 1950-es években. A személyiség és az interperszonális kapcsolatok megértését jelenti a „tranzakciók” vagy a társadalmi cserék fogalmán keresztül. A tranzakcióelemzés elsődleges célja a tudatosság, a felelősségvállalás, valamint a kapcsolatos és az egyéni viselkedés pozitív változásainak ösztönzése. Egyszerű és hozzáférhető keretet biztosít az emberi dinamika megértéséhez. Az AT megvizsgálja az egyének élettel kapcsolatos alapvető attitűdjeit, mint például: „Jól vagyok, jól vagy” vagy „Jól vagyok, te nem vagy jól”. Egy másik példa az, hogy az életszkriptek tudattalan forgatókönyvek, amelyeket az egyének gyermekkorukban dolgoznak ki, és amelyek egész életükön át befolyásolják viselkedésüket. Az AT arra törekszik, hogy ezeket a szkripteket tudatossá tegye a pozitív változások elősegítése érdekében.

Asszertív kezelés

Az asszertív kezelések olyan beavatkozások vagy megközelítések, amelyek az asszertivitást hangsúlyozzák,vagyis azt a képességet, hogy világosan, közvetlenül és tisztelettel fejezzük ki magunkat, önmagunkkal szemben, valamint a mások iránti tisztelettel. A függőség területén az asszertív megközelítések integrálhatók, hogy segítsenek az egyéneknek határokat szabni környezetükkel, kezelni a társadalmi nyomást, és erősíteni a kísértésekkel szembeni ellenállást. Ezeknek a kezeléseknek gyakran az a célja, hogy javítsák az önbizalmat, erősítsék az önálló döntéshozatali képességet, és elősegítsék az egészséges interperszonális kapcsolatokat.

Pszichokorporális jellegű terápiák

A pszichokorporális terápia a pszichoterápia olyan megközelítése, amely felismeri a test és az elme közötti szoros kölcsönhatást. Feltárja, hogyan testesülnek meg az érzelmek, a gondolatok és a megélt tapasztalatok a testben, és hogyan befolyásolhatja a testtel való munka a mentális és érzelmi jólétet. Számos probléma kezelésére használható, beleértve a stresszt, szorongást, depressziót, traumát, étkezési zavarokat és egyéb érzelmi nehézségeket. Holisztikus megközelítést alkalmaz, lehetőséget adva a felhasználóknak tapasztalataik pszichológiai és fizikai aspektusainak felfedezésére és átalakítására.

SZISTÉMIKUS CSALÁDI TERÁPIA

A szisztémás családterápia egy egyedi társadalmi rendszerre összpontosít, amelynek saját struktúrája és kommunikációs módjai vannak. A modelleket különféle tényezők határozzák meg, amelyek közül a legfontosabbak: Szülői hiedelmek és értékek, az összes családtag személyisége, de a tágabb családtagok (nagyszülők, szülők) hatásai is. Minden család interaktív, egyedi módon fejlődik, és az egyik családtagban bekövetkező bármilyen változás kihat az egész családszerkezetre, valamint minden egyes tagra.

KOGNITIV ÉS VISELKEDÉSI TERÁPIA

A kognitív-viselkedési terápia lehetővé teszi a páciens számára, hogy strukturált megközelítéssel önállóan oldja meg az érzelmi problémákat és leküzdje az akadályokat. A CBT terapeuta számos kognitív, érzelmi és viselkedési eljárást és technikát használ. A psichoterápiának vannak szakaszai, amelyek a pszichoterápiás folyamat során változnak. A kezdeti szakaszban kognitív terápiás technikákat alkalmazunk. A második fázisban kognitív és érzelmi terápiás technikák kombinációját alkalmazzuk. A harmadik fázisban viselkedési eljárásokat adunk hozzá.

Gyógyszeres pszichoterápia

Ez egy pszichológiai eljárás, amely más megközelítést alkalmaz a függőség kezelésében. Egyesíti az innovatív orvosi kezelést a táplálkozási támogatással és a farmakoterápiával. 

Kórházi környezetben végzik. Ez a pszichoterápia és a „transzmediátorok” intravénás infúziójának a kombinációja, amely növeli a pszichoterápia lehetőségeit.

Gyakran az orvosi kezelés önmagában nem elegendő a függőség kezelésére. Ugyanez vonatkozik a pszichoterápiára és a kezelés utáni rehabilitációra is.

Ez az eljárás egy integrált kezelési program és orvosi alapja van. A célja az agyban zajló káros biokémiai folyamatok javítása, amelyek a pszichoaktív anyagok által okozott negatív hatások miatt következnek be.

A következő időszakban a terápiát és az előírt kiegészítőket a páciensek alkalmazzák, egyidejűlegi szakmai irányítással.

A program célja, hogy segítsen például a sóvárgás csillapításában, a táplálkozási egyensúly megteremtésében, a lelki tisztaság javításában és tanácsadásban.

Vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail űrlapon keresztül.